Velkommen til Kisen Open 2016

16.-17.januar 2016

INNBYDELSE

PÅMELDINGSSKJEMA

TIDSSKJEMA

OPPROPSLISTER

LØRDAG

SØNDAG

RESULTATER 2015:

LØRDAG

SØNDAG
RESULTATER 2014:
LØRDAG
SØNDAG